Prorius

Processautomatisering genom utveckling

Kartläggning

Genom att använda välprövade workshopmetoder kartlägger vi era processer för att använda som utgångspunkt.

Optimering

Utifrån kartläggningen kan processer optimeras för att minimera kostnader till följd av variation och felhantering, samt för att snabbare kunna leverera en automatisering.

Automatisering

Med hjälp av utveckling av integrationer och nya applikationer kan vi strukturera data och automatisera processer som inte behöver mänsklig interaktion.

Resultat

En bra mappning av processer, som många små organisationer saknar, öppnar upp för snabbare involvering av nya personer och skapar en samsyn bland anställda.

Genom optimering och automatisering frigörs tid som kan flyttas från administration till mer värdeskapande aktiviteter. Genom att minimera administration och fel undviks även frustration och fler duktiga människor kan använda sin expertis på att utveckla affären.

Jonas Enlund

Business Process Automation Consultant

4 års erfarenhet som konsult med uppdrag inom bl.a. transport-, medie- och detaljhandelsbranscherna.


Jag använder mina kunskaper som certifierad Six Sigma Black Belt för att kartlägga era processer och hitta förbättringsåtgärder som sedan kan automatiseras av integrationer och applikationer byggda i .NET.


Integrationer och applikationer kan anpassas efter eller byggas ihop med nuvarande system, oavsett om det är genom APIer, databaser eller filöverföringar.


Tidigare uppdrag

Nordiskt företag inom mediebranschen

Automatisering av försäljningsprocesserna genom implementation av nytt affärssystem och orderportal.


Resultatet har bland annat inneburit minskad adminstration för säljare och bättre datakvalitet.

Svenskt transportföretag

Snabbare hantering av avräkning mellan företaget och åkare genom införande av enhetlig rapportering och automatisering av utbetalningar.